Portmeirion-Exotic-Botanic-Garden-Salad-Bowl 75,90 EUR*