The-Dialogues-of-Plato-Meno-Euthyphro-Apology-Crito-Phaedo-Gorgias-Appendix-I-Lesser-Hippias-Alcibiades-I-Menexenus-Appendix-II-Alcibiades-II-Eryxias 22,41 EUR*