The Dialogues of Plato: Meno. Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Gorgias. Appendix I: Lesser Hippias. Alcibiades I. Menexenus. Appendix II: Alcibiades II. Eryxias... 22,41 EUR*